ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (041)35595320-1 تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز- چهارراه منصور - برج تجاري ابريشم طبقه 7شرقي-واحد يک کد پستي 5163753744 مراجعه نمایید.